Právní informace & ochranné známky

© Copyright 2014 Mad Dogg Athletics, Inc. Všechna práva vyhrazena.

SPIN®, Spinner®, Spinning®, Spinning logo®, Bodyblade®, Peak Pilates®, Ugi®, CrossCore® a Kettlebell Concepts™ jsou registrované ochranné známky, které jsou vlastněné nebo používané na základě výhradní licence udělované společností Mad Dogg Athletics, Inc.

Tyto známky jsou názvy značek, které slouží k identifikaci jedinečných fitness výrobků a programů nabízených společností Mad Dogg Athletics, Inc. Tyto názvy značek by neměly být používány jako odkaz na jiné zboží nebo služby, než které jsou vlastněny a nabízeny společností Mad Dogg Athletics, Inc.

Pokud se stanete svědkem jakéhokoli neoprávněného nebo nesprávného používání ochranných známek SPINNING®, SPIN® nebo SPINNER®, kontaktujte nás v naší kanceláři na 1 (310) 823-7008 nebo pište e-mail na [email protected].


Bookmark and Share
Rendered within : 170.1ms, Server ID : 1
Memorial Day
-

Mad Dogg Athletics will be closed on Monday May 25, 2015 in honor of the Memorial Day holiday. Any orders placed after Friday 12pm will be processed on Tuesday May 26, 2015. Have a fun and safe holiday weekend.

– The Mad Dogg Athletics Team