Právní informace & ochranné známky

© Copyright 2014 Mad Dogg Athletics, Inc. Všechna práva vyhrazena.

SPIN®, Spinner®, Spinning®, Spinning logo®, Bodyblade®, Peak Pilates®, Ugi®, CrossCore® a Kettlebell Concepts™ jsou registrované ochranné známky, které jsou vlastněné nebo používané na základě výhradní licence udělované společností Mad Dogg Athletics, Inc.

Tyto známky jsou názvy značek, které slouží k identifikaci jedinečných fitness výrobků a programů nabízených společností Mad Dogg Athletics, Inc. Tyto názvy značek by neměly být používány jako odkaz na jiné zboží nebo služby, než které jsou vlastněny a nabízeny společností Mad Dogg Athletics, Inc.

Pokud se stanete svědkem jakéhokoli neoprávněného nebo nesprávného používání ochranných známek SPINNING®, SPIN® nebo SPINNER®, kontaktujte nás v naší kanceláři na 1 (310) 823-7008 nebo pište e-mail na trademarks@maddogg.com.


Bookmark and Share
Happy Holiday
-
Mad Dogg Athletics will be closed on Monday, September 7 in honor of the Labor Day holiday. Any orders placed after 12pm on Friday, September 4 will be processed on Tuesday, September 8. Have a fun and safe holiday weekend. -        The Mad Dogg Athletics Team