ZAČETNO USPOSABLJANJE / POČETNA EDUKACIJA

SPINNING(r) početna edukacija  22 & 23.11.2014 ZAGREB kontakt: lony@siol.com 

 

NADALJEVALNA USPOSABLJANJA 

20.12.2014 

09:00 -12:00  GLASBA & MOTIVACIJA IN GIBANJE

 
Glasba ima pomembno vlogo pri Spinning(R) treningu. Deluje spodbudno in motivacijsko. Za veliko inštruktorjev pa zahtevna naloga, ki jemlje veliko energije in časa. Glasba ima različen značaj in vpliva na čustva posameznika. Z njo lahko ustvarjamo zgodbe in kreiramo doživetja. 

Glavni cilji delavnice: 
 

•Osnova glasbe v Spinning ® programu
•Pomembnost  pesmi
•Različni žanri / stili glasbe
•Ravnovesje med glasbo (stili) in tehnikami
•Kako glasba vpliva na čustva med vožnjo ?
•Vpliv glasbe na psihofizično povezavo “mind-body”


CENA: 76 EUR 
V ceni material, potrdilo o udeležbi , 3 STAR točke

 

13:00 - 16:00 MOČ & VZPONI IN TRENING VZPONOV 

V Spinning programu so oblikovana Energijska območja, z namenom da telo dobi različne impulze za napredek. Cilj treninga v Strenght Energy Zone je razvoj srčno - respiratornega sistema in mišična vzdržljivost. Cilj je, sposobnost mišic, da z večjo močjo obračajo pedala. V ta namen uporabljamo principe treninga. 

Cilji: 
 

 Raziskuj trening moči in principe. 
• Specifičnost treninga moči na Spinner kolesu.
• Trening vzponov
• Raznolikost profilov 
• Praktična aplikacija - vožnja Strenght EZ 

CENA: 76 EUR 
V ceni material, potrdilo o udeležbi , 3 STAR točk

 

 INFO: LONY@SIOL.COM
Bookmark and Share
Rendered within : 168.2ms, Server ID : 1
Thanksgiving Info
-

Mad Dogg Athletics will be closed on Thursday, November 27 and Friday, November 29, 2014 in honor of the Thanksgiving holiday. Any orders placed after Wednesday 12pm will be processed on Monday December 1, 2014.

Have a happy and safe Thanksgiving!

– The Mad Dogg Athletics Team