Søk om Points

Hvis du har deltatt på et event eller kurs du mener kvalifiserer deg til STAR points, vil vi gjerne vite det. Du kan søke om akkreditering for kurs som ikke tidligere er godkjendt av Mad Dogg Athletics, så lenge innholdet i kurset er direkte forbundet til din rolle som sertifisert Spinning® Instruktør og at det var holdt av en kvalifiseret instruktør. For hver 2 år kan du motta opp til 8 Star Poits gjennom å søke.

For å få dine akkrediterede Star Points, skal du laste ned denne søknaden, og følge instruksjonene for søknaden. Innen en måned får du tilbakemelding om din søknad er godkjent.


Bookmark and Share
Rendered within : 181.7ms, Server ID : 2
Thanksgiving Info
-

Mad Dogg Athletics will be closed on Thursday, November 27 and Friday, November 29, 2014 in honor of the Thanksgiving holiday. Any orders placed after Wednesday 12pm will be processed on Monday December 1, 2014.

Have a happy and safe Thanksgiving!

– The Mad Dogg Athletics Team