Rodzaje szkoleń

Spinning CLINIC (Szkolenie podstawowe) 

Dzieki temu szkoleniu dowiadujemy się o podstawach Spinning®
  • Historia - Johnny G - wynalazca, pomysłodawca.
  • Ustawienia rowerów i bezpieczeństwo.
  • Fizjologia i biomechanika.
  • SPINNING® - Techniki.
  • Dobór muzyki.
  • Prezentacja i nauczanie.
  • Prowadzenie różnorodnych grup celowych. 

Otrzymujemy też specjalistyczny podręcznik Spinning® Manual (w polskiej wersji językowej)

Po szkoleniu następuje 6-miesięczna praktyka, według materiałów przekazanych na szkoleniu. Uczestnicy otrzymują certyfikat i numer instruktora Spinning® (#JGSI).Po ukończeniu Spinning® Clinic instruktor jest gotowy do prowadzenia zajęć. Jednocześnie powinien zapoznawać się z podręcznikiem dostarczonym mu podczas szkolenia i we własnym zakresie przyswoić zawartą tam wiedzę.
Certyfikowanym Instruktorem Spinning® zostaje się jednak dopiero po zdaniu teoretycznego egzaminu końcowego, sprawdzającego podstawową wiedzę na temat programu Spinning®.
Po otrzymaniu karty Instruktora Johnny G Spinning® dana osoba jest uprawniona do prowadzenia zajęć w <<>> na całym świecie. Każdy instruktor może także kontynuować swoją dalszą edukację, dzięki szkoleniom Continuing Education, zamawianym specjalistycznym książkom i szkoleniu we własnym zakresie.SPINNING CONTINUING EDUCATION (SZKOLENIA WYŻSZE) 

Dalszą edukację można zdobywać dzięki szkoleniom Spinning® Continuing Education. Są to jednodniowe szkolenia, pogłębiające wiedzę z wybranej dziedziny. Dzięki tym szkoleniom instruktor doskonali swoje umiejętności i pogłębia wiedzę. Za każde szkolenie można otrzymać 6 SPIN® CECs i certyfikat szkolenia. Continuing Education jest doskonałym sposobem na uzyskanie wyższego stopnia zaawansowania instruktorskiego.

Obecnie istnieje możliwość uczestniczenia w następujących szkoleniach Spinning® Continuing Education:

NOWOŚĆ - High Intensity Training ( wysoka intensywność) 
Prawidłowo wprowadzony trening o wysokiej intensywności może pokonać zastój w programie fitness, dodatkowo poprawiając jego atrakcyjność. Jednak zbyt duża jego dawka może doprowadzić do przetrenowania i wypalenia. Naucz się więc jak, dlaczego i kiedy stosować trening o wysokiej intensywności i co ważniejsze, kiedy go nie stosować.

NOWOŚĆ - Spinning & Core Training 
Naucz się jak prowadzić zajęcia typu Spinninig® Core, które pokochają uczestnicy twoich zajęć. Trening Core wykształca siłę i stabilność rdzenia ciała, co bezpośrednio przekłada się na większą siłę pedałowania, zwiększone poczucie równowagi i poprawę funkcjonalności ruchu. Zajęcia podczas szkolenia wyjaśniają podstawy anatomii i biomechaniki, które składają się na trening Core. Zapewniają również wiele ćwiczeń stabilizujących. Dodatkowo otrzymasz gotowy schemat zajęć z treningiem typu Core.

WKRÓTCE - Cadence, Heart Rate & Resistance 
Zrozumienie związku pomiędzy kadencją, pracą serca, oporem i intensywnością jest kluczem do prowadzenia zajęć wychodzących naprzeciw celom treningowym uczestników zajęć. Bez względu na to, czy używasz monitora pracy serca, czy metod obliczania kadencji - to szkolenie pozwoli ci na prawidłowe używanie tych metod w treningu.

Profile Designs & Heart Rate Games 
Wzmocnij swoją bazę treningową poprzez skupienie się na tym, jak organizm reaguje na stres i odpoczynek, podczas gdy komórki mięśniowe odbudowują się po każdym cyklu, złożonym z wysiłku i kompensacji. Popraw swoją wiedzę na temat treningu tak by móc pomóc uczestnikom swoich zajęć poprawić rezultaty fizjologiczne. Poznaj nowe profile zajęć, twórcze pomysły i techniki, które możesz bezpośrednio zastosować podczas zajęć.

Mental Training: Podejście i umiejętności 
Gdy wykształcamy bazę fitness i fizyczne możliwości, musimy wyostrzyć także nasze zdolności umysłowe, aby uzyskać maksymalne rezultaty. Poznaj narzędzia, techniki i umiejętności, by odnaleźć źródło siły, wykształcić metody skupienia w połączeniu ze spokojem i siłą.

Heart Rate Training 
Poznaj dogłębnie program pięciu stref Energy Zone®, zakres efektywnych wskazań pracy serca w ramach poszczególnych stref treningowych. Zajęcia obejmują 75-cio minutową jazdę.

Spinsensity™: Periodization 
Poznaj i zrozum korzyści płynące z prawidłowego używania monitora pracy serca, zakresu wskazań pracy serca. Następnie poznaj wiedzę z zakresu projektowania zajęć Treningu okresowego na bazie stref Energy Zone. 
Wymagane dla instruktorów STAR 3

Spinning Phase II 
Poszerz swoją wiedzę i umiejętności tak, by wyjść poza podstawy. Naucz się tworzyć zaawansowane profile dla zajęć Spinning, poznaj zaawansowane techniki jazdy oraz poszerz wiedzę z zakresu doboru muzyki i stosowania systemu opcjonalnych symboli Split Symbols.

Aerobic Base Building 
Poznaj kluczowe komponenty, wagę i korzyści płynące z budowania podstawy fitness. Przedyskutuj problemy, z którymi stykają się prowadzący przy wprowadzaniu elementów treningu aerobowego podczas zajęć. Poznaj konkretne metody projektowania zajęć aerobowych.


Bookmark and Share